Beleggen in biodiversiteit voor particulieren

Bosbouw. Boslandbouw. Duurzame zeeën en visserij. Ecotoerisme. Dat zijn de beleggingsdoelstellingen van het gloednieuwe ASN Biodiversiteitsfonds. Hiermee kunnen nu ook particulieren beleggen in projecten die een meetbare positieve bijdrage leveren aan de soortenrijkdom op deze planeet. ASN loopt hiermee voorop. In de EU bestaat zelfs nog geen taxonomie waarin doelstellingen op biodiversiteit zijn vastgelegd. Een aandeel kostte bij de start 25 euro en bleef stabiel daarna.

Beleggen in bijvoorbeeld tropische bosbouw was tot nu toe pionierswerk voor ontwikkelingsbanken als FMO, die een voortrekkersrol vervullen en het risicokapitaal leveren dat andere financiers over de streep trekt. Hierover schreef P+ onlangs de Special ‘Stop de boomkap’.

Top 10 van beleggingen komt eraan

Er zijn nu nog geen projecten of bedrijven bekend gemaakt waar het ASN Biodiversiteitsfonds voor kiest. Naar verwachting zal binnenkort een top 10 van beleggingen in dit fonds gepubliceerd worden op de website. ASN Bank rekent 1,50 procent aan lopende kosten voor de exploitatie, maar in- en uitstapkosten zijn er niet.

Over dividendbelasting doet de ASN Bank niet moeilijk, in deze week waarin deze fiscale aanslag met het vertrek van het hoofdkantoor van Shell naar Londen om deze reden alweer een issue is geworden. In de prospectus van het Biodiversiteitsfonds wordt zakelijk gemeld: ‘Op dividenduitkeringen aan zijn aandeelhouders dient ASN Biodiversiteitsfonds N.V. in beginsel 15 procent dividendbelasting in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. ASN Biodiversiteitsfonds N.V. kan op de dividendbelasting die het moet afdragen (die is ingehouden op dividenduitkeringen door ASN Biodiversiteitsfonds N.V.) een afdrachtvermindering toepassen. Deze afdrachtvermindering is in beginsel de dividendbelasting/bronbelasting die ten laste van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. is ingehouden op ontvangen rente en dividenduitkeringen.’

Het Fonds keert uiterlijk acht maanden na afloop van het boekjaar dividend uit in de vorm van contanten aan de aandeelhouders.